Święta Maria Goretti

  • Tak! Przebaczam mu z całego serca! Przebaczam i chcę, aby był ze mną w raju!

  • Nie smuć się, mamo! Dobry Bóg nam dopomoże. On nas nigdy nie opuści!

Corinaldo

XIV-wieczne miasteczko, w którym nasza święta przyszła na świat. W kościele niegdyś pod wezwaniem św. Augustyna znajduje się sanktuarium świętej. Autorką zdjęć jest Krystyna Sławska.