Święta Maria Goretti

  • Tak! Przebaczam mu z całego serca! Przebaczam i chcę, aby był ze mną w raju!

  • Nie smuć się, mamo! Dobry Bóg nam dopomoże. On nas nigdy nie opuści!

Nettuno

Malownicze miasto położone nad samym morzem. Tutaj znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i św. Marii Goretti. W dolnej kaplicy spoczywają szczątki doczesne świętej. Autorem zdjęć jest Piotr Zawadzki.