Święta Maria Goretti

  • Tak! Przebaczam mu z całego serca! Przebaczam i chcę, aby był ze mną w raju!

  • Nie smuć się, mamo! Dobry Bóg nam dopomoże. On nas nigdy nie opuści!

Litania do Świętej Marii Goretti

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!
Matko Najczystsza, módl się za nami!
Panno Można, módl się za nami!
Królowo Męczenników, módl się za nami!
Królowo Dziewic, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, chlubo chrześcijańskich rodziców, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, pokorna i oddana w pracy dla innych, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, umacniana Najświętszym Sakramentem, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, przepełniona ufnością w opiekę Królowej Nieba, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, pełna miłości do Różańca Świętego, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, wzorze obrony przed pokusami, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, mistrzyni wytrwałości w modlitwie, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, niewinna i czystego serca, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, łaskawa i gotowa przebaczyć, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, Męczenniczko odważna i heroiczna, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, młoda nauczycielko rodziców, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, przesławny wzorze młodzieży, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, potężna orędowniczko przed Obliczem Baranka Bożego, módl się za nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami Święta Mario Goretti:
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, Wieczny Boże, który wywyższasz słabych i pokornych, by poniżyć pysznych i silnych tego świata, czcimy Twoją Świętą Dziewicę i Męczennicę Marię Goretti. Prosimy Cię, wysłuchaj próśb naszych, które Ona zanosi przed Tron Łaski Twojej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który wraz z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

tekst zaczerpnięty z książki:
Marek Paweł Tomaszewski; „Święta Maria Goretti. Życie i modlitwy"; Biblioteka „Niedzieli"; Częstochowa 2009.