Święta Maria Goretti

  • Tak! Przebaczam mu z całego serca! Przebaczam i chcę, aby był ze mną w raju!

  • Nie smuć się, mamo! Dobry Bóg nam dopomoże. On nas nigdy nie opuści!

Publikacje książkowe

Bibliografia polskojęzyczna:

Balon M., Maria Goretti. Oddała życie w obronie czystości, Kraków 2011.
Chmielewski M.
Wielka księga duchowości katolickiej, Kraków 2015, s. 798-799.
du Parc J., Niebo nad moczarami. Tragedia, Warszawa 2002.
Gaulandi A., Maria Goretti. Męczennica w obronie czystości, Warszawa 1986.
Jankowska T.Mądra panna z zapaloną lampą oczekująca Pana. Święta Maria Goretti (O świętych trochę inaczej 28), Warszawa 2011.
Jezierski S., Wzór przebaczenia. Święta Maria Goretti, Rzym 1960.

Ponadto można nabyć u nas niżej zamieszczone pozycje książkowe oraz przepiękny film na płycie DVD z książką Redakcja