Święta Maria Goretti

  • Tak! Przebaczam mu z całego serca! Przebaczam i chcę, aby był ze mną w raju!

  • Nie smuć się, mamo! Dobry Bóg nam dopomoże. On nas nigdy nie opuści!

Publikacje prasowe

o. Rafał Sebastian Pujsza CP;
„Przebaczenie nie jest kwestią uczuć";
w: „ECHO KATOLICKIE. Tygodnik Regionalny";
nr 27(1250), 4-10 lipca 2019, s. 19.

Marek Paweł Tomaszewski;
„Dziewczynka, która przebaczyła swemu zabójcy";
w: „NIEDZIELA. Tygodnik Katolicki";
nr 27 – 5 VII 2015, s. 22-23.
pełen tekst artykułu dostępny na stronie:
http://niedziela.pl/artykul/119223/nd/Dziewczynka-ktora-przebaczyla-swemu

Marek Paweł Tomaszewski;
„WARTOŚĆ PRZEBACZENIA na przykładzie życia Św. Marii Goretti i Alessandra Serenellego";
w: „KATECHETA. Miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu";
nr 2(luty), 2011, s. 42-47.